Ekspozycja


Zupa

Zupa

Miska

To moja więź z życiem. Miska to wierny przyjaciel, bez niej nie miałabym szansy przeżycia, bo tylko ona pozwala mi na otrzymanie okruchów pożywienia, jakie podtrzymują mnie fizycznie przy życiu. Bez niej czekałby mnie głód i potworna śmierć.

"Krzyk: Od Zagłady do Odrodzenia, Le Cri", Miriam Ołomucki - Alone, Halina Ołomucka, Oświęcim 1999, s. 87.

Obraz Halina Ołomucka Źródło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau